ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
Συστήματα ρομποτικής όπως έμβολα διπλού βάκτρου, έμβολα με ενσωματωμένο οδηγό και περιστροφικοί κύλινδροι από τη Χ. Σωφρονιάδης & ΣΙΑ ΟΕ.