ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ
Ηλεκτροβάνες αέρος, νερού, αερίων και ατμού από τη Χ. Σωφρονιάδης & ΣΙΑ ΟΕ με έδρα στη Θεσσαλονίκη.