Τηλ.: 2310 527243 | Fax: 2310 515403

Ελληνικά   English   

ROBOTIC SYSTEMS

Double rod cylinders, cylinders with integrated guide, rotating cylinders and pneumatic grippers by Ch. Sofroniadis & Co. in Thessaloniki.

© Copyright 2017, Χ. Σωφρονιάδης & ΣΙΑ ΟΕ,
Πεπιεσμένος Αέρας,
Μοναστηρίου 202, Τ.Κ. 54628, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 527243, Fax: 2310 515403

Κατασκευή Ιστοσελίδων